Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz
bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony:
budynkomat.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz
się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: ​Budynkomat – prowadzący Canny z siedzibą w Stalowa Wola, ul. Jana Pawła 2d, działający pod numerem NIP:
8652578752, REGON: 520771522.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty e-mail: kontakt@budynkomat.pl
b) Formularza kontaktowego na stronie

§2. Zasady przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2) rzetelnie i uczciwie(rzetelność);
3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6) z dbałością o prawidłowość danych(prawidłowość);
7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

Twoje dane będziemy przetwarzać:
1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam
bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci
odpowiedzi.

2) w celach informacyjnych i marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie twoich
danych osobowych w tym celu.

3) w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach
społecznościowych na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i
informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach
dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes,

4) W celach związanych z realizacją złożonego przez Ciebie zamówienia; w szczególności w
związku przygotowaniem i wystawieniem świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku. W tym celu możemy również przekazać twoje dane osobowe innym podmiotom,
które współpracują z nami w tym obszarze, w celach niezbędnych do wystawienie przez nie
świadectw charakterystyki energetycznych lub innych usług zamówionych przez Ciebie przez
nasz portal.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej
zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie
możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

2) jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać
dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek
udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie.

3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w
plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies
z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym
czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce
internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony.

4) jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach
społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do
których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć
subskrypcję naszego profilu.

5) jeśli za pośrednictwem naszej strony złożysz zamówienie na dostarczenie Ci produktów i
produktów cyfrowych (takich jak świadectwa charakterystyki energetycznej) będziemy
przetwarzać Twoje dane w celach niezbędnych do ich wystawienia. W takim przypadku
przekażemy Twoje dane do podmiotów, które są upoważnione do wystawiania świadectw
charakterystyki budynków lub, które wykonują inne usługi, które możesz zamówić na naszym
portalu.

6) API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów
programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu
zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak płatności online, mapy, usługi analityczne,
reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia
dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania
danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane
zgodnie z własnymi politykami prywatności.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub
organizacji międzynarodowej.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są:
1) jeśli złożyłeś zamówienie, przekażemy twoje dane podmiotom współpracującym,
które odpowiadają za przygotowanie i wystawienie zamówionych przez Ciebie
produktów i usług. 

2) jeśli użyłeś opcji zapłać online, za pośrednictwem operatora
płatności – twoje dane osobowe, a w szczególności adres email mogą zostać
przekazane do Operatora płatności – Przelewy24

3) Twoje dane będziemy przechowywać w naszej bazie danych, w celach niezbędnych
z realizacją zamówienia lub dłużej, jeśli wyrazisz na to zgodę.

4) Jeśli za pośrednictwem naszej klikniesz w ikonę serwisów społecznościowych
umieszczoną na naszej stronie lub odwiedzisz nasze profile w mediach
społecznościowych, odbiorcą i administratorem danych osobowych będą portale
społecznościowe wyszczególnione w §3 punkt 2, podpunkt 7.
Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji
międzynarodowych.

§5. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.
Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach
kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie
żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku,
w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.
§6. Prawa użytkowników.W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych oraz
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w
dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu
wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez
Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo
otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
www.uodo.gov.pl