0
Zamówienie
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20
$17

Czy potrzebuję oryginału świadectwa dla notariusza?

Na notariuszu ciąży obowiązek pouczenia o obowiązku przekazania świadectwa lub odnotowaniu, że strony potwierdzają, że takie świadectwo zostało przekazane. Notariusz nie weryfikuje dokumentu i tego czy jest to kopia, wydruk czy plik na pendrive, ponadto nieprzekazanie dokumentu nie jest podstawą do odmówienia sporządzenia aktu notarialnego czy stwierdzenia nieważności umowy.